×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia Evenimente ENGLISH
Avrig Localitatea Avrig este amplasată la poalele Munților Făgăraș, pe valea Oltului, la o altitudine de aproximativ 400 metri. Este străbătută de șoseaua națională DN1, fiind amplasată la circa 26 de kilometri de Sibiu. Situat într-un adevărat amfiteatru natural, în care relieful se înalță și coboară de la 2500 la 350 de metri, Avrigul este caracterizat de un complex fizico-geografic variat, atât ca structură geologică cât și ca aspect morfologic. Latura sudică este străjuită de crestele Făgărașilor, numiți de geograful francez Em. de Martonne Alpii Transilvaniei, vârfurile Suru (2281m), Budislavu (2371m), Ciortea (2426m) și Scara (2308m). La nord are ca vecini comuna Șelimbăr și comuna Nocrich, delimitate de Muchia Chirmovului, Dealul Nucului și Măgura. În est Avrigul se învecinează cu Porumbacu de Jos, râul Racovicioara, în partea stângă a Oltului și Valea Colunului în partea dreaptă a râului. Vecinii vestici sunt comuna Racovița și orașul Tălmaciu.
Sursa: ro.wikipedia
Avrig

Localitatea Avrig este amplasată la poalele Munților Făgăraș, pe valea Oltului, la o altitudine de aproximativ 400 metri. Este străbătută de șoseaua națională DN1, fiind amplasată la circa 26 de kilometri de Sibiu. Situat într-un adevărat amfiteatru natural, în care relieful se înalță și coboară de la 2500 la 350 de metri, Avrigul este caracterizat de un complex fizico-geografic variat, atât ca structură geologică cât și ca aspect morfologic. Latura sudică este străjuită de crestele Făgărașilor, numiți de geograful francez Em. de Martonne Alpii Transilvaniei, vârfurile Suru (2281m), Budislavu (2371m), Ciortea (2426m) și Scara (2308m). La nord are ca vecini comuna Șelimbăr și comuna Nocrich, delimitate de Muchia Chirmovului, Dealul Nucului și Măgura. În est Avrigul se învecinează cu Porumbacu de Jos, râul Racovicioara, în partea stângă a Oltului și Valea Colunului în partea dreaptă a râului. Vecinii vestici sunt comuna Racovița și orașul Tălmaciu.
Sursa: ro.wikipedia

Abatia cisterciana de la Carta

Abatia cisterciana de la Carta
La 15.64 km de centrul orasului.

Biserica fortificata de la Avrig

Biserica fortificata de la Avrig
La 0.49 km de centrul orasului.

Biserica fortificata de la Hosman

Biserica fortificata de la Hosman
La 11.7 km de centrul orasului.

Valea Avrigului

Valea Avrigului
La 1.48 km de centrul orasului.

Muzeul Avrig

Muzeul Avrig
La 0.38 km de centrul orasului.

Biserica Ortodoxa Avrig

Biserica Ortodoxa Avrig
La 0.41 km de centrul orasului.

Palatul Brukenthal Avrig

Palatul Brukenthal Avrig
La 0.09 km de centrul orasului.
Abatia cisterciana de la Carta

În anii 1205-1206 a sosit în această parte a Transilvaniei un grup de călugări cistercieni veniţi de la mănăstirea Igriş (jud. Timiş), aceasta din urmă fiind prima mănăstire cisterciană de pe teritoriul României, fondată în anul 1179.

Nu departe de localitatea Cârţa de astăzi, pe malul stâng al Oltului, aceştia au ridicat o construcţie simplă din lemn, însă câţiva ani mai târziu au adus maiştrii pietrari din Franţa care au ridicat o adevărată construcţie gotică. De fapt, noua biserică a avut un adevărat rol iniţiator şi de inspiraţie în arhitectura viitoarelor biserici fortificate din Transilvania.

Cistercienii aveau un stil de viaţă plin de restricţii concentrându-şi munca doar în interesul laicilor. Aceştia au adus la Cârţa soiuri de viţă nobilă tocmai din Burgundia...se spune că, datorită restricţilor la hrană, vinul era singurul care le dădea putere.

Vara, călugării de la abaţia din Cârţa mergeau în Franţa la abaţia-mamă din Pontigny pentru a se pune la curent cu ultimele descoperiri. Pentru a se apăra mai bine împotriva inamicilor şi-au construit două grote în apropierea mănăstirii unde se ascundeau. Legendele spun că aceştia ar fi săpat chiar şi un tunel ce pornea de sub altarul bisericii şi care ducea până la râul Olt.

În anul 1474, regele Matei Corvin a desfiinţat abaţia, deoarece localnicii din împrejurimi se plângeau mereu că aceasta ar fi cauza atacurilor necontenite ale inamicilor.

În ciuda distrugerilor monumentul şi-a păstrat arhitectura impunătoare: capiteluri, chei de boltă, ferestre, console şi chiar portalul de vest din secolul XV.

Astăzi biserica este frecventată de comunitatea evanghelică din localitatea Cârţa.

Imagini si informatii: sibiu-turism.ro

Abatia cisterciana de la Carta
Biserica fortificata de la Avrig

În secolul XIII, coloniştii saşi ajunşi în zona Avrigului au construit pe locul actualei biserici evanghelice o bazilică romanică de dimensiuni mult mai mici. Prin secolul XV, în urma întregului proces de reconstrucţie şi fortificare a bisericilor din Transilvania, biserica de la Avrig a fost şi ea întărită cu ziduri de fortificaţie şi transformată în biserică sală.

Datorită modificărilor aduse, biserica a păstrat diverse elemente în stiluri arhitecturale diferite: portal romanic, sculpturi gotice, elemente de interior baroc.

În anul 1770, baronul Samuel von Brukenthal, ce tocmai îşi construia în vecinătatea bisericii noua reşedinţă de vară, a donat acesteia un ceas ce funcţionează şi azi.

Imagini si informatii: sibiu-turism.ro

Biserica fortificata de la Avrig
Biserica fortificata de la Hosman

De cum te apropii de Hosman vei vedea turnul bisericii fortificate străjuit din depărtare de culmile munţilor Făgăraş.

Dubla incintă a înconjurat la începutul secolului al XVI-lea o bazilică romanică, ale cărei elemente stilistice foarte elocvente situează monumentul în al optulea deceniu al secolului XIII, - dispoziţia planimetrică fiind aceeaşi întâlnită la bazilicile din zona Sibiului în acel secol. Atacurile inamicilor au impus fortificarea acesteia două secole mai târziu când i-au fost adăugate două rânduri de ziduri de apărare, turnuri şi bastioane. Chiar şi aşa, localitatea a căzut pradă armatei lui Vlad Ţepeş care, în 1456, a incendiat Hosmanul. Dovadă stau chiar proiectilele de tun din piatră încastrate în zidul incintei.

Incinta din jurul bisericii a fost construită în secolul XV, când se construieşte o curtină dublă, cu două turnuri pe zidul exterior şi patru turnuri pe zidul interior. Turnul de poartă uneşte cele două incinte şi păstrează încă hersa din lemn, deasupra căreia se poate citi anul 1502.

În 1903, când s-a înlăturat molozul înalt de 1 m ce rămăsese de la dărâmarea colateralelor, s-a descoperit vechiul paviment din cărămizi hexagonale ale colateralelor adesea întâlnit la vechile bazilici romanice transilvănene.

Biserica se deosebeşte prin tema iconografică a întregului decor. Încă de la intrare ne va atrage atenţia partea exterioară a portalului pe care sunt reprezentate animale fabuloase şi personaje fantastice ce îşi au corespondentul în portalul Domului Sf. Ştefan din Viena. Asemănarea aceasta nu este una pur întâmplătoare; se spune că, la construcţia bisericii au participat calfe venite de la Viena.

Scenele pictate în interiorul bisericii ne invită la o adevărată călătorie în lumea fantasticului, dar ne dau şi o lecţie asupra vieţii: personaje zoomorfe, personaje biblice sau fantastice, fiinţe supranaturale şi scene dramatice ne atrag atenţia asupra veşnicei lupte dintre bine şi rău, dintre materie şi spirit, dintre divin şi diabolic.

Imagini si informatii: sibiu-turism.ro

Biserica fortificata de la Hosman
Valea Avrigului

Zona de agrement cuprinsă între Avrig şi Poiana Neamţului, întinsă de-a lungul râului Avrig este o zonă deosebit de pitorescă în care s-au construit în ultimii anii numeroase case de vacanţă. La jumătatea acestei văi se găseşte Cabana Ghiocelul cu posibilităţi de cazare şi servirea mesei, iar la punctul terminus, la 14 km din Avrig este Cabana Poiana neamţului, la o altitudine de 750 m, într-o vale extrem de frumoasă , sunt create şi aici condiţii de cazare şi masă. De la Poiana Neamţului porneşte poteca spre Cabana Bârcaciu, pe muntele cu acelaşi nume, loc din care traseele alpine pornesc în mai multe direcţii : spre Şerbota şi Negoiu, spre Lacul Avrig sau spre Suru.

Imagini si informatii: primaria-avrig.ro

Valea Avrigului
Muzeul Avrig

Conceput ca un centru etnocultural, Muzeul cuprinde o expoziţie Gheorghe Lazăr, o colecţie de artă populară intitulată generic Maria Spiridon, una de sticlărie, o colecţie de icoane pe sticlă şi cercuri pentru deprinderea meşteşugurilor tradiţionale.

Imagini si informatii: primaria-avrig.ro

Muzeul Avrig
Biserica Ortodoxa Avrig

Datând de la începutul secolului al XVIII lea biserica a fost construită pe locul uneia mai vechi, în forma unei nave simple străpunsă de ferestre Gotice. Deosebit de valoroasă aici este pictura, de o înltă ţinută artistică. Frescele au fost lucrate de meşterii Ionaşcu şi Pană începând din 1762.

Un fapt rarisim în partea aceasta de ţară este decorul exterior format din patru nişe pictate în frescă şi un brâu de medalioane.

Imagini si informatii: primaria-avrig.ro

Biserica Ortodoxa Avrig
Palatul Brukenthal Avrig

Construcţia a fost începută în 1762 din dorinţa generalului Bucow, guvernatorul Transilvaniei şi terminată de baronul Samuel von Brukenthal, cel care i-a urmat lui Bucow.

Castelul a fost construit în stilul barocului târziu, corpul central cu un portal în stil baroc este înconjurat de doua aripi de clădiri mai mici. Palatul are un parc întins până în lunca Oltului, amenajat în terase cu multe cursuri de apă, cu cascade, bazine, cu alei cu specii rare de arbori şi arbuşti. Fântâna arteziană din bazinul central a fost construită după planurile celebrului arhitect vienez Blaumann.

Imagini si informatii: primaria-avrig.ro

Palatul Brukenthal Avrig