×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia

Olt este un judet in regiunile Oltenia (partea situata de la vest de raul Olt, fostul judet Romanati) si Muntenia (partea situata la est de raul Olt), in sud-vestul Romania. Resedinta judetului este municipiul Slatina. Judetul Olt este situat in partea de sud a tarii, pe cursul inferior al raului care i-a dat numele si face parte din categoria judetelor riverane fluviului Dunarea. Prin portul dunarean Corabia are iesire la Marea Neagra. Suprafata totala de 5.498 kmp, reprezentand 2,3% din teritoriul tarii, situeaza judetul pe locul 22 la nivelul Romaniei ca suprafata. Din punct de vedere al populatiei, judetul ocupa locul 18 cu 489.274 locuitori (2002), avand o densitate de 89 locuitori/kmp. Clima este temperat-continentala, mai umeda in partea de nord si mai arida in partea de sud. Punctul cel mai friguros este la Caracal datorita curentilor reci din estul Campiei Romane care isi au punctul terminus in aceasta zona, iar punctul cel mai calduros este la Corabia.

Olt is a county in the Oltenia (west of the Olt river, formerly Romanati county) and Muntenia (east of the Olt river) in south-west Romania. The county seat is the municipality of Slatina. Olt County is located in the southern part of the country, on the lower course of the river that gave it its name and belongs to the category of counties bordering the Danube River. Through the Danube port Corabia has an exit to the Black Sea. The total area of ​​5,498 sq. Km, representing 2.3% of the country's territory, places the county on the 22nd place in Romania as a surface. In terms of population, the county ranks 18th with 489,274 inhabitants (2002), with a density of 89 inhabitants / km2. The climate is temperate-continental, wetter in the north and more arid in the south. The coldest point is in Caracal due to the cold currents in the East of the Romanian Plain that have its point in this area, and the hottest point is at Corabia.

Date preluate de pe Wikipedia