×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia

Judetul Botosani se afla in Nord-Estul Romaniei. Resedinta de judet este municipiul Botosani. Are o pulatie de 412.626 locuitori si o suprafata de 4.986 kmp.

Are in nord si est granita cu Ucraina si Republica Moldova (fosta provincie istorica Basarabia). In sud are vecin judetul Iasi, iar in vest judetul Suceava (granita de judet pe raul Siret).

Teritoriul judeţului, cuprins în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord, prezintă diferenţe de altitudine relativ reduse: dealurile Siretului, mai înalte la vest si în sectorul nordic al Câmpiei Moldovei şi dealurile scunde la est, cu caracteristici proprii Podişului Moldovei. Ca altitudine, relieful variază între 587m în zona Dealu Mare Tudora şi 54 m în lunca Prutului. Relieful este în cea mai mare parte puţin proeminent, reprezentând văi largi, platforme netede şi pante reduse.

Botosani County is located in North-East Romania. The county seat is the municipality of Botosani. It has a population of 412,626 inhabitants and an area of ??4,986 sq. Km.

It borders on the north and east with Ukraine and the Republic of Moldova (the former Basarabian province). In the south there is the county of Iasi, and in the west the county of Suceava (the county border on the Siret river).

The territory of the county, which is entirely in the hilly area of ​​Northern Moldavia, shows relatively low altitudes: the Siret hills, higher in the west and in the northern Moldavian Plain, and the low hills in the East, with characteristics typical of the Moldavian Plateau. As an altitude, the relief varies between 587m in the Dealu Mare Tudora area and 54m in the Prut meadow. The relief is mostly protruding, representing broad valleys, smooth platforms and low slopes.

Date preluate de pe Wikipedia