×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia

Dambovita este un judet in regiunea Muntenia din Romania, cu resedinta la Targoviste (populatia orasului: 89.000).Teritoriul este dispus in trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferenta de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcatuite din munti (9 %), dealuri (41 %) si campii (50 %). Etajat de la campia joasa pana la cele mai inalte piscuri ale Muntilor Bucegi, relieful judetului Dambovita prezinta o mare diversitate peisagistica. Succesiunea treptelor de relief poarta atat amprenta factorilor geologici, cat si a celor fiziogeografici, care au participat activ la formarea si evolutia lor. Cea mai veche si mai inalta unitate de relief, situata in partea de nord a judetului, este formata de muntii Leaota si Bucegi. Primul masiv,fiind alcatuit din sisturi cristaline, se deosebeste ca morfologie de Muntii Bucegi, in a caror alcatuire predomina calcarele, gresiile si conglomeratele. Subcarpatii alcatuiesc cea de-a doua treapta de relief.

Dambovita is a county in the Muntenia region of Romania, with residence in Targoviste (population of the city: 89,000). The terrain is arranged in three steps of relief, which follows from north to south on a level difference of approx. 2400 m; These are made up of mountains (9%), hills (41%) and plains (50%). Separated from the low plain to the highest peaks of the Bucegi Mountains, the relief of Dambovita County presents a great diversity of landscaping. The succession of the relief steps carries both the footprint of the geological and physiological factors, which have actively participated in their formation and evolution. The oldest and highest relief unit, located in the northern part of the county, is formed by the Leaota and Bucegi Mountains. The first massif, made up of crystalline shale, differs as morphology from the Bucegi Mountains, whose composition is predominantly limestone, sandstone and conglomerate. Subcarpathians make up the second relief.

Date preluate de pe Wikipedia