×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia

Judetul Arges este situat in partea central-sudica a tarii, fiind delimitat la sud de paralela de 44°22’ latitudine nordica si la nord de cea de 45°36’ latitudine nordica, la vest de meridianul de 24°26’ longitudine estica, iar la est de cel de 25°19’ longitudine estica. Suprafata judetului este de 682631 ha. in partea nordica, limita judetului urmareste crestele inalte ale muntilor Fagaras, traverseaza muntii Piatra Craiului si culoarul Rucar – Bran ce desparte judetul Arges de judetele Sibiu si Brasov. La est limita cu judetul Dambovita este mult mai lunga, traversand muntii Leaota, Subcarpatii Getici, piemontul Candesti si campia Gavanu Burdea. Limita sudica dinspre judetul Teleorman taie campia Gavanu Burdea. La sud-vest, judetul Arges se invecineaza cu judetul Olt, limita strabatand campia Romana si piemontul Cotmenei, traversand vaile din bazinul superior al raului Vedea. Limita vestica, dinspre judetul Valcea, traverseaza valea raului Topolog.

Arges County is located in the south-central part of the country, bounded to the south by the parallel of 44 ° 22 'north latitude and to the north by latitude 45 ° 36' N, west of the meridian of 24 ° 26 ' And east of 25 ° 19 'east longitude. The county's surface is 682631 ha. In the northern part, the county boundary follows the high ridges of the Fagaras Mountains, crosses the Piatra Craiului Mountains and the Rucar - Bran Avenue, which divides the county of Arges from Sibiu and Brasov. To the east, Dambovita County is much longer, crossing the Leaota Mountains, the Getic Subcarpathians, the Candesti Piedmont, and Gavanu Burdea. The southern limit from Teleorman County cuts the Gavanu Burdea. To the south-west, Arges County borders with Olt County, the limit crossing the Romanian plain and the piedmont of Cotmena, crossing the valleys in the upper basin of Vedea River. The western limit, from Valcea County, crosses the valley of Topolog river.

Date preluate de pe Wikipedia