×

Acasa Moldova Maramures Muntenia si Dobrogea Banat si Crisana Transilvania Oltenia

Situat la extremitatea est-centrala a Romaniei, la confluenta Dunarii cu raurile Siret si Prut, judetul Galati are o suprafata de 4.466 kmp, ceea ce reprezinta 1,9 % din suprafata tarii. Judetul include patru localitati urbane (municipiile Galati si Tecuci, orasele Tg. Bujor si Beresti) si 56 comune cuprinzand 180 sate. Zona de confluenta intre Platoul Covurlui la nord (50% din suprafata judetului), campiile Tecuci si Covurlui (34%) si lunca Siretului inferior si a Prutului la sud (16%), judetul Galati reprezinta o structura unitara din punct de vedere fizico-geografic. Principalele cursuri de apa sunt Dunarea, Prutul si Siretul, principalele lacuri sunt Lacul Brates (de lunca) 21 kmp si Lacul Talabasca (de lunca). Altitudinea maxima este atinsa in Dealurile Falciului: 274 m.Clima - teritoriul judetului Galati apartine in totalitate sectorului de clima continentala.

Located at the east-central extremity of Romania, at the confluence of the Danube with the rivers Siret and Prut, Galati county has an area of ​​4,466 sq. Km, which represents 1.9% of the country's surface. The county includes four urban localities (the municipalities of Galati and Tecuci, the towns of Tg. Bujor and Beresti) and 56 communes comprising 180 villages. The confluence area between the Covur Plateau in the north (50% of the county's surface), the Tecuci and Covurlui plains (34%) and the Lower Siret and the Prut meadow in the south (16%), the Galati county represents a unitary physically- geographical. The main watercourses are the Danube, the Prut and the Siret, the main lakes are the 21 kmp Brates Lake and the Talabasca Lake (the meadow). The highest altitude is reached in the Hills of the Jalan: 274 m.Clima - the territory of the Galati county belongs totally to the continental climate sector.

Date preluate de pe Wikipedia